Baner.jpgBaner1.jpgBaner2.jpgBaner3.jpgBaner4.jpgBaner5.jpgBaner6.jpgBaner7.jpgBaner8.jpgBaner9.jpgBaner91.jpgBaner92.jpgBaner93.jpgBaner94.jpgBaner95.jpgBaner96.jpgBaner97.jpg

  


Tadeusz WydraUrzędnik państwowy, menadżer, społecznik

 

 Urodził się dn. 8 czerwca 1958r. w Radomiu

Zmarł dn. 25 marca 2013r. w Warszawie

 
Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
za zasługi dla 
Polski

   

Aktualności:

 

 

Księga Wspomnień, TADEUSZ WYDRA, 1958-2013


Szanowni Państwo,

Podejmując duży wspólny wysiłek twórczy i organizacyjny, udało nam się doprowadzić do zamknięcia składu redakcyjnego opracowania wspomnieniowego osoby naszego przyjaciela, ś.p. Tadeusza Wydry. Zespół redakcyjny, pod kierunkiem Jerzego Kutkowskiego, zebrał pisemne wypowiedzi ponad 50-ciu osób oraz wiele pamiątkowych fotografii i historycznych dokumentów dotyczących upamiętnienia życia, pracy i służby publicznej Tadeusza Wydry. W tym pokaźnym zbiorze wypowiedzi znalazły się teksty wspomnieniowe przyjaciół, współpracowników, krewnych, kolegów szkolnych, uczniów i innych osób mu bliskich. Zarówno te pisemne wypowiedzi, jak i fotografie, bardzo realnie i we wzruszający sposób przypominają nie tylko samą postać Tadeusza, ale także wiele wspólnych chwil, działań i dzieł, które razem z nim realizowaliśmy. Po 5-ciu latach od chwili jego śmierci wspomnienia te stanowią niezwykle wzruszający moment. Bardzo nam uświadamiają bowiem, jak dużą wartością i cennym doświadczeniem naszego życia była znajomość z Tadeuszem.

W najbliższym czasie, dokładnie 25 marca, w Niedzielę Palmową, rozpoczynającą obchody Wielkiego Tygodnia, przypada 5-ta rocznica odejścia Tadeusza Wydry do Wieczności. Z racji tej rocznicy będziemy wspólnie modlić się w jego intencji, m.in. podczas Mszy św., w niedzielę, 25 marca o godzinie 12:30 w Katedrze Radomskiej.


Po Świętach Wielkanocnych, zaplanowaliśmy organizację spotkania promocyjnego publikacji wspomnieniowej pt. Księga Wspomnień, TADEUSZ WYDRA, 1958-2013.

Publikacja ta to rodzaj albumu o wymiarach 20x25 cm, zawierającego 250 stronic tekstów, fotografii i innych dokumentów.

Współwydawcami publikacji będą: Stowarzyszenie "Młyńska" Verum Bonum Pulchrum oraz Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu.
www.stowarzyszeniemlynska.pl
www.itee.radom.pl

Całość kosztów druku będzie pokryta z naszych własnych wpłat. Wiele osób które współtworzyły publikację, a także które bezpośrednio jej nie współtworzyły, ale na wiele sposobów wspomagały jej powstawanie, deklarowało dokonanie wpłat celowych. Do tego celu Stowarzyszenie "Młyńska" udostępnia swój rachunek bankowy:
Alior Bank:   89 2490 0005 0000 4530 3210 5480   - wpłaty z dopiskiem "druk książki: Księga Wspomnień, Tadeusz Wydra"

Osoby pragnące wspomóc finansowanie kosztów wydruku prosimy o wpłaty w miarę możliwości w terminie do dnia 1 marca b.r.


Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie dotychczasowe wsparcie w tworzeniu tej publikacji wspomnieniowej. Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa na kwietniowe spotkanie promujące nasze wydanie. O szczegółach poinformujemy za pośrednictwem tej strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego

Paweł Oracz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
723 997 242

 

 

Finalizujemy przygotowania publikacji o Tadeuszu Wydrze.


Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować, że zebraliśmy blisko 50 tekstów opisujących wspomnienia Tadeusza Wydry. Oprócz tekstów zebraliśmy kilkaset fotografii i wiele innych materiałów upamiętniających życie i służbę publiczną Tadeusza. Proces ten trwał znacznie dłużej niż wstępnie zakładaliśmy ale ostatecznie przyniósł bardzo wartościowy materiał wspomnieniowy postaci Tadeusza Wydry.

Aktualnie trwają ostateczne prace redakcyjne. Materiał zostanie przekazany do druku w miesiącu sierpniu b.r. Każdy kto ewentualnie jeszcze będzie chciał się przyłączyć ze swoim wspomnieniem może to zrobić maksymalnie do dnia 31 lipca.

Wszystkich autorów, którzy już przekazali swoje teksty, a nie nadesłali notek biograficznych uprzejmie prosimy o nadesłanie krótkich 2-3 zdaniowych notek oraz wysłanie fotografii do zamieszczenia wraz z tekstem wspomnieniowym.

Planujemy podsumowanie naszych wspólnych prac i premierę publikacji podczas specjalnego wieczoru, o którym odrębnie poinformujemy wraz z przesłaniem Państwu stosownego zaproszenia.

Serdecznie pozdrawiamy

W imieniu Zespołu Redakcyjnego

Paweł Oracz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Publikacja wspomnieniowa o Tadeuszu Wydrze.


Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za ciągle wpływające teksty i materiały wspomnieniowe do planowanej publikacji o Tadeuszu Wydrze. Wobec faktu ciągłego trwania tego procesu, jeszcze ciągle nie zamykamy zakresu publikacji ale zakładamy, że całość zamkniemy nie później niż do końca wakacji. Jednocześnie Redaktorzy: Pani Krystyna Piotrowska i Pan Jerzy Kutkowski pracują już z materiałami, w tym nad ostateczną redakcją tekstów. W tym zakresie, w przypadkach tego wymagających, Redaktorzy kontaktują się z autorami.

Szczegółowe informacje o procesie tworzenia publikacji wspomnieniowej znajdują się poniżej, we wcześniejszych komunikatach.

Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękujemy za aktywną współpracę. O dalszych działaniach będziemy informować tu, na portalu.

 

Oświadczenie Poseł na Sejm RP p. Anny Kwiecień.


W dniu 27 kwietnia 2016 roku, podczas posiedzenia sejmu, Pani Poseł Anna Kwiecień wygłosiła oświadczenie poselskie
w sprawie Tadeusza Wydry.

Zapis oświadczenia - http://videosejm.pl/video/7319-posel-anna-kwiecien-oswiadczenie-z-dnia-27-kwietnia-2016-roku

 

Tablica upamiętniająca osobę Tadeusza Wydry w Radomiu

 

18 kwietnia 2016 r. społeczność Radomia, z udziałem wielu gości z Warszawy i innych miejsc
w kraju, uczciła pamięć Tadeusza Wydry, w trzecią rocznicę jego śmierci. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową usytuowaną w radomskim magistracie, gdzie kiedyś siedzibę miały organy i władze województwa radomskiego. Gospodarzem uroczystości był Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski wraz z Komitetem Organizacyjnym reprezentowany przez Panów Jana Rejczaka, Kazimierza Wlazło i Andrzeja Kosztowniaka. W uroczystości wzięli udział również inni przedstawiciele władz miasta, regionu i kraju w tym m.in. parlamentarzyści ziemi radomskiej. Gościem specjalnym uroczystości był także Jego Ekscelencja Ks Biskup Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej, który dokonał poświęcenia odsłoniętej tablicy pamiątkowej. Honorowymi gośćmi uroczystości byli także przedstawiciele rodziny Tadeusza Wydry, tj. żona Małgorzata oraz synowie Bartłomiej i Robert z rodzinami. Bardzo licznie zebrani uczestnicy tego spotkania, tj. współpracownicy,  znajomi, przyjaciele, przedstawiciele duchowieństwa, środowisk naukowych, kulturowych, organizacji społecznych, instytucji i urzędów publicznych oraz wielu mieszkańców Radomia, zarówno w części główniej spotkania, podczas oficjalnych wystąpień, jak również już nieoficjalnie, na zakończenie spotkania, przytaczali liczne przykłady oddanej i ofiarnej służby publicznej Tadeusza Wydry, jego zaangażowania w sprawy miasta, regionu i kraju. Podkreślano, że był to człowiek zarówno profesjonalny w swojej codziennej pracy jak i gotowy do wszelkich wysiłków i wyrzeczeń na rzecz dobra społecznego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele radomskich mediów, relacjonujących tą uroczystość.
- serwis internetowy Miasta Radomia http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=8426
- serwis Radom24  http://radom24.pl/artykul/czytaj/28026
- telewizja DAMI  http://dami24.pl/wiadomosci/item/4295-upamietnili-tadeusza-wydre
- telewizja ZEBRRA  http://zebrra.tv/2016/04/19/wybitny-radomianin-upamietniony/
- serwis AVE Gość Radomski  http://radom.gosc.pl/doc/3099138.Szczegolny-znak-zywej-pamieci
- serwis Radio Plus  http://www.radioplus.com.pl/radom/15506-pamieci-tadeusza-wydry
- serwis Co Za Dzień  http://www.cozadzien.pl/wiadomosci/radom/33093.html

Uroczystość odsłonięcia tablicy była poprzedzona spotkaniem modlitewnym przy grobie Tadeusza Wydry. Modlitwę w intencji zmarłego poprowadził ks. prał. Edward Poniewierski, Kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej.

Galeria zdjęć:

       

       

       

           

       

 

 

Zaproszenie


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia działalności i osoby Tadeusza Wydry.


25 marca 2016 r. obchodziliśmy już trzecią rocznicę pożegnania naszego Przyjaciela Tadeusza Wydry.
W związku z tym, w gronie znajomych, pojawiła się inicjatywa przygotowania trwałej formy upamiętnienia Osoby Tadeusza.

 

W pierwszą rocznicę śmierci wspominaliśmy Tadeusza Wydrę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej pod hasłem Dobrze przysłużył się Polsce.

 

Druga rocznica to m.in. konferencja w Ministerstwie Finansów pn. Od słów do czynów, w której wspominaliśmy Tadeusza Wydrę jako osobę potrafiącą skutecznie wdrażać w życie najbardziej szczytne idee i koncepcje.

 

W trzecią rocznicę, w uzgodnieniu z najbliższą rodziną Tadeusza, podjęliśmy inicjatywę przygotowania publikacji zawierającej indywidualne wspomnienia o nim. Chcemy wspólnie opisać go, takim jak go pamiętamy. Jak żył, jak pracował, jakim był przyjacielem, kolegą, współpracownikiem, ale także jak pomagał, doradzał, inspirował itd.
W pamięci wielu z nas, Tadeusz to wyjątkowy i wielki Człowiek. Warto utrwalić jego wspomnienie.
Mamy plany, aby takie wspólne wspomnienia zebrać w formie publikacji książkowej, wydanej zarówno w tradycyjnej formie drukowanej, jak również dodatkowo w formie publikacji na funkcjonującej już stronie internetowej www.tadeuszwydra.pl.
Wobec powyższego zwracamy się do wszystkich, którzy znali Tadeusza i chcieliby współuczestniczyć w przedstawianym projekcie, o wsparcie w zbieraniu materiałów, w tym przede wszystkim napisanie krótkich wypowiedzi wspomnieniowych, a także udostępnienie wszelkich materiałów związanych z Tadeuszem, np. fotografii, listów i innych dokumentów, które mogą stanowić wkład do publikacji.
Zebrane materiały przekażemy do obróbki zespołu redakcyjnego pracującego pod kierownictwem p. Jerzego Kutkowskiego.
( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ), a następnie, po konsultacji z najbliższymi członkami rodziny Tadeusza, skierujemy do publikacji.
Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie tej inicjatywy.
Materiały, wszelkie pomysły a także komentarze można kierować na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Bardzo proszę o przekazanie tego zaproszenia innym osobom, które znały Tadeusza i chciałyby się włączyć do naszego przedsięwzięcia.

 

Na chwilę obecną złożono już kilkanaście tekstów wspomnieniowych.

W gronie znajomych Tadeusza spotkaliśmy się w tej sprawie już dwukrotnie. Raz w Radomiu i raz w Warszawie. Z tych spotkań mamy następujące wnioski:

 

1.   Wypowiedzi wspomnieniowe powinny być koncentrowane wokół myśli „Jak pamiętam Tadeusza Wydrę”. Zakres i forma wypowiedzi są całkowicie dowolne. Mogą one dotyczyć doświadczeń zawodowych, służby publicznej, działalności społecznej, czy zdarzeń i relacji osobistych. Nie ma sztywnych ram i zaleceń co do formy wypowiedzi. Tekst powinien składać się np. z kilkunastu zdań,  tj. zawierać się na ok. 1-3 stronach tzw maszynopisu.

2.   Przy tworzeniu własnej wypowiedzi można korzystać z konsultacji z osobami które podjęły się pracy redakcyjnej. Przypominamy kontakty: Jerzy Kutkowski ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) i Krystyna Piotrowska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Pani Redaktor zadeklarowała także osobiste wsparcie w zakresie napisania tekstu wspólnie z autorem wypowiedzi.

3.   Autorów prosimy także o nadesłanie swojego zdjęcia i krótkiej (dwa/trzy zdania) notki biograficznej.

4.   Ważne jest również zebranie do publikacji pamiątek w formie zdjęć, dokumentów, artykułów prasowych, publikacji, listów itp. Bardzo ważne jest aby fotografie i inne tego typu pamiątki miały krótki opis czego dotyczą, co dokumentują, kiedy miały miejsce itp.

5.   Po zebraniu materiałów i ich ocenie zdecydujemy co do ostatecznej koncepcji naszej publikacji. Koncepcja ta będzie bowiem wynikać z zebranych materiałów, tj. ich ilości, zakresu, formy itp.

6.   Do efektywnej operatywności działania niezbędny będzie zespół redakcyjny. Osoby mogące stanowić taki zespół prosimy o zgłoszenie swojego udziału do p. Jerzego Kutkowskiego.

7.   Po zebraniu materiału i jego ocenie przez zespół redakcyjny zaproponujemy kolejne spotkania w Radomiu i Warszawie, podczas których podejmiemy dalsze decyzje w zakresie planu wydania publikacji wspomnieniowej. Przewidywany termin tych spotkań to druga połowa maja br.

8.   Cały proces przygotowania i opracowania publikacji zakłada bieżące konsultacje z rodziną Tadeusza, tj. w szczególności z żoną Małgorzatą oraz synami Bartłomiejem i Robertem.

 

Konferencja w Ministerstwie Finansów


18 maja 2015 r. w Ministerstwie Finansów upamiętniono postać Tadeusza Wydry. Uroczystość była połączona z organizacją konferencji „Od słów do czynów. Projekty sektora publicznego zmieniają Polskę”, podczas której dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającą Tadeusza Wydrę, Dyrektora Generalnego MF w latach 2006-2008.

 

W konferencji wzięli udział m.in. Minister Finansów Mateusz Szczurek, Dyrektor Generalna Mirosława Boryczka, Szefowa Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i były, wieloletni Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer, były, wieloletni Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk oraz Wiceminister Finansów, Szef Służby Celnej Jacek Kapica. Uczestnikami spotkania byli także licznie zgromadzeni dyrektorzy generalni, szefowie i dyrektorzy urzędów centralnych, a także liczne grono dyrektorów z samego ministerstwa finansów.

 

Uczestnicy przedstawili wybrane projekty, rozwijane w ostatnich latach przez służbę cywilną. Były one możliwe do realizacji również dzięki wizji ich twórców i chęci unowocześniania polskiej administracji, tak by była w stanie sprostać wymogom współczesnego społeczeństwa. Uczestnicy wspominali w tym kontekście Tadeusza Wydrę jako człowieka, który na różnych stanowiskach w służbie państwu potrafił odcisnąć trwały ślad swych działań. „Pamiętamy go jako człowieka, który mówił: od słów do czynów” – powiedziała dyrektor generalna MF Mirosława Boryczka i dodała, że ludzie tacy jako on udowadniają, że urzędnicy, którzy traktują swoją pracę jako misję, osiągają konkretne efekty. Konkluzją pozostało stwierdzenie, iż administracji państwowej potrzebni są ludzie z pasją. Dzięki nim można realizować nowoczesne przedsięwzięcia, które służą obywatelom i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom.

Relacja z uroczystości znajduje się na portalu Ministerstwa Finansów (link).

Galeria zdjęć: